Termeni & Condiții

În acest acord sunt scrise informațiile noastre juridice

Politica

Ultima actualizare: 18-07-2023

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") înainte de utilizarea serviciilor oferite de Alvorit LTD (denumită în continuare "Compania") prin intermediul site-ului www.alvorit.ro. Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați și să fiți obligat de acești Termeni și Condiții.

Definiții

"Compania" se referă la Alvorit LTD, o companie înregistrată în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, având numărul de înregistrare Company number 12841522 și având sediul social la adresa 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ.

"Clientul" se referă la orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile oferite de Companie prin intermediul site-ului www.alvorit.ro.

"Serviciile" se referă la serviciile de găzduire web, server virtual privat, servere dedicate, înregistrare de domenii web, certificate SSL și alte servicii conexe oferite de Companie.

"Site-ul" se referă la site-ul web www.alvorit.ro.

Utilizarea Serviciilor

Clientul recunoaște că utilizarea Serviciilor este supusă disponibilității și accesibilității tehnice. Compania va depune eforturi rezonabile pentru a asigura furnizarea Serviciilor în măsura în care aceasta nu este afectată de circumstanțe neprevăzute sau evenimente de forță majoră.

Clientul este responsabil pentru furnizarea informațiilor corecte și complete solicitate de Companie în legătură cu utilizarea Serviciilor. Clientul se angajează să utilizeze Serviciile în conformitate cu legislația aplicabilă și cu drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei și ale terților.

Clientul nu poate utiliza Serviciile în scopuri ilegale, abuzive sau frauduloase. Orice utilizare neautorizată, inclusiv, dar fără a se limita la, încercarea de a accesa resurse sau informații pentru care nu are dreptul, este strict interzisă.

Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau de a rezilia furnizarea Serviciilor în cazul încălcării de către Client a Termenilor și Condițiilor, în conformitate cu prevederile stabilite în secțiunea "Rezilierea Serviciilor" din acești Termeni și Condiții.

Drepturile de proprietate intelectuală

Compania este deținătoarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de proprietate industrială. Niciun element al prezentului Acord nu conferă Clientului dreptul de a utiliza mărcile comerciale, numele de domeniu sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Companiei.

Clientul poate utiliza conținutul furnizat de Companie în cadrul Serviciilor doar în măsura necesară utilizării legale a Serviciilor. Orice utilizare neautorizată sau infracțiune a drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale terților este strict interzisă.

Tarife și plăți

Clientul va plăti tarifele corespunzătoare utilizării Serviciilor conform prețurilor și condițiilor specificate pe site-ul www.alvorit.ro. Tarifele pot fi revizuite de Companie în orice moment, cu o notificare prealabilă Clientului.

Plata tarifelor se va efectua conform metodelor de plată acceptate de Companie și specificate pe site-ul www.alvorit.ro. Clientul este responsabil pentru furnizarea datelor de plată valide și actualizate.

Limitarea răspunderii

Compania nu își asumă nicio răspundere pentru orice prejudicii directe, indirecte, incidentale, speciale, consecințiale sau punitive rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor.

Clientul utilizează Serviciile pe propriul risc. Compania nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, cu privire la disponibilitatea, securitatea, fiabilitatea sau performanța Serviciilor.

Rezilierea Serviciilor

Fiecare parte poate rezilia furnizarea Serviciilor în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unui motiv, prin notificare scrisă celuilalt.

În cazul rezilierii Serviciilor de către Client, acesta va înceta să mai beneficieze de Servicii și va plăti orice sume datorate către Companie până la data rezilierii.

Dispoziții finale

Prezentul Acord constituie înțelegerea integrală dintre Client și Companie cu privire la utilizarea Serviciilor și înlocuiește orice înțelegere anterioară, scrisă sau orală, cu privire la același obiect.

Rezilierea Acordului

Fiecare parte poate rezilia prezentul Acord în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unui motiv, prin notificare scrisă celuilalt.

Orice modificare sau renunțare la prevederile prezentului Acord trebuie să fie însoțită de un acord scris și semnat de către ambele părți.

Dacă oricare dintre prevederile prezentului Acord este considerată nevalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare în măsura permisă de lege.

Prezentul Acord este guvernat de legile Angliei și Țării Galilor, iar orice litigiu în legătură cu acest Acord va fi supus jurisdicției instanțelor competente din Anglia și Țara Galilor.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu toți Termenii și Condițiile prezentate mai sus.

Data ultimei actualizări: 18-07-2023

Copyright © 2020 - 2023 - ALVORIT LTD