Termeni și Condiții

 1. Definiții și Interpretări
  A. ALVORIT LTD: Companie înregistrată cu numărul 12841522, cu sediul înregistrat la 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, înființată la data de 27 August 2020.
  B. Serviciile Oferite: ALVORIT LTD furnizează global următoarele categorii de servicii:
  • Web Hosting
  • WordPress Hosting
  • Reseller Hosting
  • SiteLock
  • Website Security
  • SSL Certificates
  • E-mail Services
  • Mail Hosting
  • Website Backup
  • Hosting For Work
  • Pachete De Marketing
  • Servicii De Web Design
  • Programare PHP
  • Virtual Private Servers
 2. Obligațiile Clientului și Ale Agenției
  A. Obligațiile Clientului: Clientul este responsabil să plătească în mod corespunzător pentru serviciile solicitate și să respecte orice termeni și condiții specificate în contract.
  B. Obligațiile Agenției: ALVORIT LTD se angajează să ofere serviciile specificate în mod corespunzător și să ofere suport tehnic în conformitate cu nivelurile de serviciu stabilite.
 3. Politica de Plată și Facturare
  A. Clientul va fi facturat pentru serviciile solicitate conform tarifelor și condițiilor specificate în contract.
  B. În cazul serviciilor de hosting, clientul va fi facturat după 30 de zile de la semnarea contractului de prestare a serviciilor.
 4. Limitări de Răspundere și Excluderi de Garanții
  A. ALVORIT LTD nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile sau daunele indirecte, accidentale sau speciale cauzate de utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a serviciilor oferite.
  B. Agenția nu oferă nicio garanție explicită sau implicită cu privire la serviciile furnizate, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.
 5. Politica de Reziliere a Contractului
  A. Rezilierea contractului poate avea loc conform condițiilor specificate în contractul încheiat între client și ALVORIT LTD.
 6. Drepturile de Autor și Proprietatea Intelectuală
  A. Toate drepturile de autor și proprietatea intelectuală asupra materialelor furnizate în cadrul serviciilor rămân în proprietatea ALVORIT LTD sau a părților terțe corespunzătoare.
 7. Legislația Aplicabilă și Jurisdicția
  A. Acest contract este guvernat de legile statului England, iar orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest contract va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din England.

Acești termeni și condiții constituie acordul complet și exclusiv între client și ALVORIT LTD cu privire la serviciile furnizate. Prin utilizarea serviciilor, clientul este de acord să respecte și să se conformeze acestor termeni și condiții.