Utilizarea Serviciilor

Detalii despre utilizare și restricții

Acord Important De Utilizare

Acest Acord de Utilizare a Serviciilor (denumit în continuare "Acordul") este încheiat între Alvorit LTD (denumit în continuare "Furnizorul") și clientul înregistrat (denumit în continuare "Clientul") al serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul site-ului www.alvorit.ro.

Obiectul Acordului

Furnizorul oferă servicii de gazduire web, server virtual privat, servere dedicate, înregistrare de domenii web, certificate SSL și alte servicii conexe (denumite colectiv "Serviciile") prin intermediul site-ului www.alvorit.ro.

Clientul utilizează Serviciile Furnizorului conform termenilor și condițiilor prezentului Acord.

Acceptarea Acordului

Clientul își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile prezentului Acord prin utilizarea Serviciilor oferite de Furnizor. Prin accesarea și utilizarea site-ului www.alvorit.ro, Clientul confirmă că a citit, înțeles și acceptat prevederile acestui Acord.

Dacă Clientul nu este de acord cu termenii și condițiile prezentului Acord, acesta trebuie să înceteze utilizarea Serviciilor Furnizorului.

Utilizarea Serviciilor

Clientul este responsabil pentru furnizarea informațiilor corecte și complete în legătură cu utilizarea Serviciilor. Clientul este de acord să furnizeze date de contact valide, inclusiv adresă de e-mail și număr de telefon, pentru comunicarea cu Furnizorul.

Clientul se angajează să utilizeze Serviciile în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile și să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului și ale terților. Orice utilizare abuzivă, frauduloasă sau ilegală a Serviciilor este strict interzisă.

Furnizorul poate impune anumite restricții sau limitări asupra utilizării Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, cantitatea de spațiu de stocare, lățimea de bandă, numărul de e-mailuri trimise etc. Clientul va respecta aceste restricții și limitări.

Confidențialitatea Datelor

Furnizorul va păstra confidențialitatea informațiilor furnizate de Client în legătură cu utilizarea Serviciilor. Furnizorul nu va dezvălui aceste informații către terți fără acordul prealabil al Clientului, cu excepția cazurilor în care divulgarea este necesară conform legii sau pentru furnizarea Serviciilor.

Clientul înțelege și acceptă că utilizarea internetului și a Serviciilor implica riscuri de securitate. Furnizorul nu poate garanta confidențialitatea absolută a datelor transmise prin internet și nu va fi responsabil pentru eventualele pierderi sau acces neautorizat la aceste date.

Tarife și Plăți

Clientul va plăti tarifele corespunzătoare utilizării Serviciilor conform prețurilor și condițiilor specificate pe site-ul www.alvorit.ro. Tarifele pot fi revizuite de Furnizor în orice moment, cu o notificare prealabilă Clientului.

Plata tarifelor se va efectua conform metodelor de plată acceptate de Furnizor și specificate pe site-ul www.alvorit.ro. Furnizorul poate solicita actualizarea și furnizarea datelor de plată valide înainte de prelungirea Serviciilor.

Limitarea răspunderii

Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru orice prejudicii, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi de date sau daune indirecte sau incidentale, rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor Furnizorului.

Clientul utilizează Serviciile Furnizorului pe propriul risc. Furnizorul nu garantează că Serviciile vor fi ininterrupte, fără erori sau că vor îndeplini în mod specific cerințele Clientului.

Modificări ale Acordului

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile prezentului Acord în orice moment, prin publicarea versiunii actualizate pe site-ul www.alvorit.ro. Clientul este responsabil de verificarea periodică a acestor modificări. Utilizarea continuă a Serviciilor după modificarea Acordului reprezintă acceptul Clientului asupra modificărilor aduse.

Rezilierea Acordului

Fiecare parte poate rezilia prezentul Acord în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unui motiv, prin notificare scrisă celuilalt.

În cazul rezilierii Acordului, Clientul va înceta să mai beneficieze de Servicii și va plăti orice sume datorate către Furnizor până la data rezilierii.

Legislație aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentul Acord este guvernat de legislația română. Orice litigiu între Furnizor și Client în legătură cu acest Acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus jurisdicției instanțelor competente din România.

Prin utilizarea Serviciilor Furnizorului, Clientul confirmă că a citit, înțeles și este de acord cu toate prevederile și condițiile prezentului Acord.

Data ultimei actualizări: 18-07-2023

Copyright © 2020 - 2023 - ALVORIT LTD